FRÅGOR OM ROT-AVDRAGET

Vi vill använda oss av ROT-avdraget när vi anlitar Elmiers Bygg AB som hantverkare. Åtar sig Elmiers Bygg ROT-avdragsuppdrag? 


Svar: Ja, Elmiers Bygg AB åtar sig självklart uppdrag där kunden vill nyttja ROT-avdrag. 

 

Är det något vi bör tänka på när vi vill använda ROT-avdraget? 


Svar: Ja, för att underlätta processen bör ni kontakta Skatteverket och ta reda på hur mycket ROT-avdrag som ni maximalt kan få innan ni kontaktar oss. Be dem skicka ett skriftligt besked som ni kan visa oss. 


Kräver Elmiers Bygg AB något annat, utöver besked från Skatteverket, för att vi ska kunna nyttja ROT-avdraget? 

Svar: Vid större uppdrag förbehåller Elmiers Bygg AB rätten till att ta kreditupplysning på kunden, samt att skriva ett separat avtal som reglerar Elmiers Bygg ABs rätt till att fakturera kunden restbeloppet om Skatteverket, oavsett skäl, avslår kundens rätt att nyttja ROT-avdraget. Skäl till avslag kan exempelvis vara att kunden anlitat flera hantverkare parallellt och därmed uppnått sin avdragskvot. 

Vilka uppgifter behöver Elmiers Bygg AB av oss för att kunna fakturera Skatteverket? 

Svar: Utöver namn och adress behövs personnummer, fastighetsbeteckning och även uppgift om ägarandelar om det är mer än en person som äger lägenheten/bostaden där arbetet skall utföras. 


Gäller ROT-avdrag för både material och arbete? 

Svar: Nej, ROT-avdrag ges endast för arbetskostnaden, aldrig för materialkostnaden. 


Hur lång betalningstid gäller vid ROT-avdrag? 

Svar: Vid uppdrag där ROT-avdrag nyttjas är betalningstiden 10 dagar netto oavsett storlek på uppdrag.